Background Background

Jonathan Gaarthuis | Beeldend kunstenaar

Kleine Oord | Slak

20.00 uur

Locatie: Kleine Oord 173 | www.jonathangaarthuis.nl

Op de Kleine Oord straat wonen en werken sinds kort vijf verschillende kunstenaars met elk een eigen discipline. Een van de kunstenaars is Jonathan Gaarthuis. Hij maakt installaties, sculpturen en foto’s. In zijn werk houdt hij zich bezig met natuurlijke elementen die zich tussen het vaste en vloeibare in bewegen. Zoals water, stof en licht. Materie tussen de tijd en ruimte. Materie die niet te grijpen valt maar zich overal om ons heen verplaatst. Het zweeft tussen ons voorbij, het ontgaat ons. Kunstenaar Jonathan Gaarthuis opent zijn atelier voor het publiek om een blik te gunnen in zijn kunstenaars wereld. Hij zal aanwezig zijn om zijn werk en inspiratiebronnen toe te lichten. Jonathan maakt installaties, sculpturen en foto’s. In zijn werk houdt hij zich bezig met natuurlijke elementen die zich tussen het vaste en vloeibare in bewegen. Het zweeft tussen ons voorbij, het ontgaat ons. Materie die niet te grijpen valt maar zich overal om ons heen verplaatst, zoals de materie tussen tijd en ruimte. Water, stof en licht komen terug in zijn werken.

Wat nemen we waar en wat niet?
Wat zijn de grenzen daarvan?